Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Nghiên cứu khoa học
Các đề tài NCKH

Nghiệm thu đề tài cấp Trường: “Nghiên cứu việc thực hiện chương trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên tại một số khoa đào tạo giáo viên THPT của Trường ĐHSP Hà Nội”

Chiều thứ 6, ngày 31 tháng 8 năm 2012, Hội đồng Nghiệm thu đề tài NCKH&CN của Trường ĐHSP Hà Nội và Viện Nghiên cứu Sư phạm đã thực hiện nghiệm thu đề tài cấp trường do TS. Trương Thị Bích làm chủ nhiệm.

Dưới đây là thông tin chung về kết quả nghiên cứu của đề tài:

1. Thông tin chung:

- Tên đề tài: Nghiên cứu việc thực hiện chương trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên tại một số khoa đào tạo giáo viên THPT của Trường ĐHSP Hà Nội”

- Chủ nhiệm:  TS. Trương Thị Bích

- Cơ quan chủ trì: Viện NCSP - ĐHSP Hà Nội

- Thời gian thực hiện: Từ 1/2011 – 6/2012

2. Mục tiêu: 

- Nghiên cứu làm rõ thực trạng hoạt động rèn luyện NVSP thường xuyên tại một số khoa đào tạo giáo viên THPT của trường ĐHSP Hà Nội (những ưu điểm, nhược điểm, sự vận dụng phù hợp và sáng tạo chương trình khung rèn luyện NVSP vào đặc thù bộ môn của mỗi khoa);

- Trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động rèn luyện NVSP thường xuyên của Trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

3. Tính mới: 

Đề xuất một số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động rèn luyện NVSP thường xuyên của Trường

4. Kết quả nghiên cứu:

- Làm rõ các khái niệm có liên quan đến đề tài: NVSP, rèn luyện NVSP thường xuyên;

- Ý nghĩa của việc rèn luyện NVSP thường xuyên trong đào tạo giáo viên nói chung và giáo viên THPT nói riêng;

- Làm rõ chương trình khung hiện hành về rèn luyện NVSP thường xuyên cấp THPT ở trường ĐHSP HN;

- Thực trạng việc tổ chức thực hiện chương trình rèn luyện NVSP thường xuyên tại một số khoa đào tạo giáo viên THPT của trường ĐHSP HN;

- Đề xuất một số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động rèn luyện NVSP thường xuyên tại trường ĐHSP HN.

5. Sản phẩm:

- Tài liệu về thực trạng hoạt động rèn luyện NVSP thường xuyên và các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động này trong đào tạo giáo viên của trường ĐHSP HN;

- 02 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành:

Bài 1: “Về các biện pháp nâng cao chất lượng rèn luyện NVSP thường xuyên tại trường ĐHSP HN”, Tạp chí Khoa học Giáo dục – 8/2012.

Bài 2: “Một số vấn đề về thực trạng rèn luyện NVSP thường xuyên tại trường ĐHSP HN”, Tạp chí Dạy và học ngày nay – 7/2012.

6. Khả năng áp dụng và hướng phát triển của đề tài:

Kết quả nghiên cứu có thể triển khai ứng dụng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề trong trường ĐHSP HN nói riêng, trong các cơ sở đào tạo giáo viên nói chung.

Publish: 4/23/2015 - Views: 634 - Lastest update: 4/24/2015 3:48:22 PM
Tin cùng chuyên mục