Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Nghiên cứu khoa học
Các đề tài NCKH

Nghiệm thu đề tài cấp Trường: "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Tuần lễ rèn luyện nghiệp vụ sư phạm tại trường Đại học sư phạm Hà Nội"

Cùng với các nhiều đề tài khác, Hội đồng nghiệm thu đề tài của Trường ĐHSP Hà Nội gần đây cũng đã nghiệm thu đề tài cấp trường Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Tuần lễ rèn luyện nghiệp vụ sư phạm tại trường Đại học sư phạm Hà Nội” do Thạc sĩ Dương Thị Thúy Hà làm chủ nhiệm.

Dưới đây là những thông tin chính về đề tài đã được nghiệm thu:

1. Thông tin chung:

- Tên đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Tuần lễ rèn luyện nghiệp vụ sư phạm tại trường Đại học sư phạm Hà Nội.

- Mã số: SPHN 11-90

- Chủ nhiệm: Ths. Dương Thị Thúy Hà

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học sư phạm Hà Nội

- Thời gian thực hiện: 18 tháng

2. Mục tiêu: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của ”Tuần lễ rèn luyện nghiệp vụ sư phạm” tại trường Đại học sư phạm Hà Nội, nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên giúp nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và nghiệp vụ sư phạm nói riêng.

3. Nội dung đề tài:

- Phần mở đầu

- Phần cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu

- Phần thực trạng của Tuần nghiệp vụ sư phạm của trường ĐHSP Hà Nội

- Các giải pháp nâng cao chất lượng của Tuần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm           

4. Kết quả nghiên cứu: Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài

5. Sản phẩm (cần ghi rõ tên sản phẩm: tên sách, nhà xuất bản, tiêu đề bài báo, tên luận văn, tên khóa luận, tên học viên, sinh viên thực hiện…):  2 bài báo khoa học:

- Các biện pháp phát triển năng lực giáo dục cho sinh viên thông qua Tuần lễ nghiệp vụ sư phạm - Đặc san khoa học-Trường Đại học sư phạm Hà Nội -2011.

- Hình thành  kỹ năng nghiệp vụ cho sinh viên thông qua Tuần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm-Kỷ yếu khoa học-Đại học sư phạm Hà Nội 60 năm xây dựng và phát triển- NXB ĐHSP 2011.

6. Khả năng áp dụng và hướng phát triển của đề tài:

-Làm tư liệu tham khảo trong việc đổi mới nội dung hình thức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm tại trường Đại học sư phạm Hà Nội.

-Hướng phát triển của đề tài, tiếp tục nghiên cứu đề xuất đề tài: Xác định tiêu chí đánh giá kỹ năng nghiệp vụ cho sinh viên qua tuần lễ rèn luyện nghiệp vụ sư phạm tập trung

Publish: 4/14/2015 - Views: 588 - Lastest update: 4/24/2015 4:02:05 PM
Tin cùng chuyên mục