Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Nghiên cứu khoa học
Các đề tài NCKH

Nghiệm thu đề tài cấp Trường: “Một số biện pháp đổi mới công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa sư phạm Âm nhạc - Mỹ thuật ở Trường Đại học sư phạm Hà Nội

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH & CN CẤP TRƯỜNG: “Một số biện pháp đổi mới công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa sư phạm Âm nhạc - Mỹ thuật ở Trường Đại học sư phạm Hà Nội”.

Mã số: SPHN 11 - 100 VNCSP

1. Mục tiêu

Đề xuất biện pháp đổi mới công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm nhằm  trang bị cho SV một số kiến thức khoa học sư phạm, các kĩ năng rèn luyện nghiệp vụ theo quan điểm tích cực góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề ở trường ĐHSP Hà Nội.

2. Nội dung/nhiệm vụ nghiên cứu

2.1) NC cơ sở lý luận của đề tài

2.2) Nghiên cứu thực trạng hoạt động RLNVSP cho SV Mĩ thuật Trường ĐHSP Hà Nội hiện nay

2.3) Đề xuất một số biện pháp đổi mới hoạt động RLNVSP cho SV Mĩ thuật theo quan điểm tích cực góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề ở Trường ĐHSP Hà Nội.

3. Kết quả nghiên cứu

Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết của đổi mới giáo dục hiện nay là hướng đến việc dạy cách học và hình thành kỹ năng thực hành, khả năng xử lý nhanh các tình huống có vấn đề trong cuộc sống và sáng tạo. Với mong muốn đưa được một số biện pháp thích hợp nhằm khắc phục thực trạng rèn luyện NVSP còn nhiều bất cập nên chất lượng chưa cao hiện nay. 

Xuất phát từ ý nghĩa trên và với mong muốn đổi mới hoạt động RLNVSP, nhóm đề tài đã tiến hành nghiên cứu đưa ra được một số biện pháp đổi mới cụ thể như sau:

Biện pháp 1:

Rèn luyện hệ thống kỹ năng dạy học và nâng cao nhận thức nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động rèn luyện NVSP cho sinh viên

1.1)            Rèn luyện hệ thống kỹ năng dạy học cơ bản

a. Kỹ năng trình bày bảng

b. Kỹ năng giao tiếp

c. Kỹ năng lập kế hoạch bài học và giảng tập

d. Kỹ năng tổ chức hoạt động mĩ thuật trong trường phổ thông

* Đề nghị thực hiện: Cho SV rèn luyện theo nhóm, GV nêu yêu cầu với SV, kiểm tra đánh giá với từng kỹ năng cụ thể.

1.2)            Nâng cao nhận thức cho SV

a. Trong các môn khoa học cơ bản

b. Trong khoa học sư phạm

c. Trong chương trình RLNVSP

d. Quan niệm đúng, thực hiện tốt chương trình RLNVSP

* Đề nghị thực hiện: Giảng viên SP lồng ghép cho SV xác định và rèn luyện trong tất cả các môn học như trên.

Biện pháp 2:

Đổi mới tổ chức hoạt động rèn luyện NVSP trong quy trình đào tạo theo học chế tín chỉ

2.1. Đổi mới rèn luyện NVSP thường xuyên

2.2. Đổi mới hình thức RLNVSP

2.3. Tăng quỹ thời gian RLNVSP

2.4. Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá kết quả RLNVSP của SV

* Đề nghị thực hiện: Rà soát để có kế hoạch cụ thể cho từng nội dung đổi mới (về cách thức hoặc thời gian).

Biện pháp 3:

Xây dựng hệ thống bài tập (bài tập tình huống, các dạng bài dạy) nhằm tăng hiệu quả rèn luyện NVSP cho sinh viên

3.1. Xây dựng bài tập tình huống/tình huống cho SV luyện tập

3.2. Xây dựng các dạng bài dạy cho SV luyện tập

* Đề xuất tổ chức thực hành luyện tập BP 3:

i/ Luyện tập BTTH/TH:

Thao tác:

 a) GV đưa ra các BTTH/TH cho SV dưới dạng phiếu học tập, đồng thời cũng có các yêu cầu đối với người học về các vấn đề phải thực hiện như: nêu và phân tích được các yếu tố, các dữ kiện trong tình huống đó.

 b) SV trình bày và đưa ra các cách giải quyết tình huống đồng thời rút ra được kết luận sư phạm của mình.

c) GV là người chốt lại vấn đề, nhận xét, bình luận, đánh giá và kết luận tổng thể.

ii/ Luyện tập bài dạy:

Tổ chức cho SV tập dạy theo nội dung “Kế hoạch bài học” đã thiết kế dựa trên trình tự:

Hoạt động 1: Tìm hiểu các bước vẽ - Khám phá

Hoạt động 2: Quan sát, nhận xét các bước vẽ - Trải nghiệm

Hoạt động 3: Quan sát, nhận xét mẫu - Phân tích

Hoạt động 4: Thực hành, luyện tập - Áp dụng.

Các biện trên đây có thể sử dụng để cho SV Mỹ thuật RLNVSP nhằm giúp nhà trường sư phạm đạt được mục tiêu đào tạo bậc học chất lượng hơn. Và đây cũng là cách giúp GV dạy phương pháp dạy  học MT, SV học MT được nâng cao năng lực một cách bài bản, có hệ thống hơn.

Publish: 4/15/2015 - Views: 672 - Lastest update: 4/24/2015 4:00:48 PM
Tin cùng chuyên mục