Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Nghiên cứu khoa học
Các đề tài NCKH

Nghiệm thu đề tài cấp Trường: "Hướng dẫn một số cách học cơ bản cho sinh viên trường Đại học sư phạm Hà Nội"

Chiều ngày mồng 8 tháng 10 năm 2012, Hội đồng Nghiệm thu đề tài NCKH-CN của Trường ĐHSPHN đã nghiệm thu đề tài cấp trường mang tên: Hướng dẫn một số cách học cơ bản cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội., Mã số: SPHN-11-99-VNCSP do TS. Phạm Thị Kim Anh làm Chủ nhiệm. Thời gian thực hiện đề tài:  Từ tháng 6/2011 đến  tháng 7/2012.

Sau đây là thông tin chi tiết về đề tài:

1. Thông tin chung:

- Tên đề tài: Hướng dẫn một số cách học cơ bản cho sinh viên trường Đại học sư phạm Hà Nội.

MS: SPHN-11-99-VNCSP

- Chủ nhiệm:  TS. Phạm Thị Kim Anh

- Cơ quan chủ trì: Viện NCSP – Trường ĐHSP Hà Nội

- Thời gian thực hiện: Từ 2011đến 2012

2. Mục tiêu:

Trên cơ sở tìm hiểu thực trạng về cách học của Sinh viên Trường ĐHSP HN năm thứ nhất hiện nay, đề tài hướng dẫn cho SV một số cách học cơ bản ở trường ĐHSP nhằm nâng cao kết quả học tập cho sinh viên.

3. Tính mới:

Dựa trên kết quả của đề tài “Nghiên cứu biên soạn tài liệu cách học cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm” thực hiện năm 2009-2010, đề tài đi vào hướng dẫn thử nghiệm một số cách học cơ bản cho sinh viên Đại học Sư phạm để xem xét khả năng áp dụng trong thực tiễn.

4. Kết quả nghiên cứu:

            + Thiết kế được kế hoạch bài học về 7 cách học cho sinh viên.

            + Tổ chức hướng dẫn cho sinh viên 7 cách học  mà sinh viên có nhu cầu được hướng dẫn.

5. Sản phẩm (cần ghi rõ tên sản phẩm: tên sách, nhà xuất bản, tiêu đề bài báo, tên luận văn, tên khóa luận, tên học viên, sinh viên thực hiện…):

        + 01 báo cáo tổng kết: Hướng dẫn một số cách học cơ bản cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

       + 01 bài báo : “ Dạy cách học cho sinh viên – Một tiêu chí quan trọng của phương pháp dạy học ở đại học”, Tạp chí Dạy và Học Ngày nay , số 10 năm 2012

6. Khả năng áp dụng và hướng phát triển của đề tài:

       +  Đề tài áp dụng cho tất cả sinh viên Đại học Sư phạm.

       + Đề tài có thể chuyển giao thành sách hướng dẫn cách học cho sinh viên.

Publish: 4/15/2015 - Views: 479 - Lastest update: 4/24/2015 4:00:06 PM
Tin cùng chuyên mục