Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Nghiên cứu khoa học
Các đề tài NCKH

Nghiệm thu đề tài cấp Trường: "Nghiên cứu Đạo đức Nghề nghiệp Giáo Viên của Một số Nước và So sánh với Chuẩn Nghề nghiệp của Giáo viên Việt Nam"

Sáng thứ 4, ngày 29 tháng 8 năm 2012, Hội đồng nghiệm Trường ĐHSPHN đã nghiệm thu đề tài cấp trường :

 “Nghiên cứu Đạo đức Nghề nghiệp Giáo Viên của Một số Nước và So sánh với Chuẩn Nghề nghiệp của Giáo viên Việt Nam” , mã số: SPHN 11 – 89 do ông Nguyễn Thanh Hoàn làm Chủ nhiệm. Thời gian thực hiện đề tài:  Từ 1/2011 đến 6/2012  

1. Lý do chọn đề tài.

         Đã từ lâu, nghề dạy học được nhà nước đặc biệt quan tâm và xã hội tôn vinh là nghề cao quý. Trong đó giáo viên là người chịu trách nhiệm trực tiếp đào tạo thế hệ trẻ trở thành những người kế thừa, cải tạo, phát triển xã hội. Vì vậy nhiều nước đã xây dựng các bộ luật, các văn bản dưới luật để điều chỉnh thái độ, hành vi ứng xử của nhà giáo đối với tự nhiên, xã hội, con người, nghề nghiệp và với chính mình.

        Trong những thập niên đầu của thế kỉ XXI, các loại hình trường, loại hình đào tạo phát triển đa dạng theo hướng cộng tác, hợp tác với các nhà trường tiên tiến trong khu vực và thế giới. Vì vậy giáo viên Việt nam cần được đào tạo, bồi dưỡng thêm những phẩm chất, năng lực để có trình độ ngang tầm với giáo viên các nước, để nhanh chóng thích ứng với các hoàn cảnh, điều kiện dạy học trong nhà trường mới.

     Mặt khác, một số những tiêu cực của kinh tế thị trường đã xâm nhập vào nhà trường làm cho một bộ phận giáo viên suy thoái, biến chất về mặt đạo đức, tạo ra những lo lắng, mất lòng tin của cha mẹ học sinh và học sinh vào nhà trường, vào thày giáo của mình. Đó là dấu hiệu xuống cấp về chất lượng giáo dục cần được ngăn chặn.

   Trong mấy chục năm qua, Nhà nước, Ngành giáo dục đã có nhiều văn bản ban hành, trong đó có những điều, khoản quy định về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực giáo viên như: Luật giáo dục; Quy định mục tiêu kế hoạch dạy học của Trường phổ thông cơ sở  và Trung học phổ thông ; Điều lệ Trường tiểu học; Điều lệ trường phổ thông trung học; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Trung học.

       Nhìn chung, phần lớn các văn bản chỉ đưa ra các quy định chung. Riêng các chuẩn nghề nghiệp giáo viên đã có hướng dẫn cách đánh giá. Nhưng hiệu lực quản lí của chúng như thế nào còn là vấn đề cần nghiên cứu.

      Việc nghiên cứu các văn bản quy định về đạo đức nghề nghiệp giáo viên của một số nước cho phép chúng ta đối chiếu, so sánh, để điều chỉnh, hoàn thiện Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Việt nam. Đó là bước đi ban đầu của việc nghiên cứu nâng cao hiệu lực quản lí chất lượng đội ngũ giáo viên trong nhà trường thời kì hội nhập.

2. Mục đích nghiên cứu:  Nghiên cứu chuẩn nghề nghiệp giáo viên một số nước nhằm xác định phương hướng hoàn thiện Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường  trong thời kì hội nhập giáo dục

3. Giới hạn nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu chuẩn nghề nghiệp giáo viên một số nước để xác định những nét tương đồng và khác biệt giữa yêu cầu nghề nghiệp của giáo viên các nước với giáo viên Việt nam, nhằm xác định phương hướng hoàn thiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông Việt nam trong thời kì hội nhập.

4. Nội dung nghiên cứu:

-  Một số khái niệm: về đạo đức; đạo đức nghề nghiệp; chuẩn nghề nghiệp;

-  Các yêu cầu đối với giáo viên Việt nam trong các văn bản pháp quy của Nhà nước, Ngành giáo dục đã ban hành;

-  Sơ lược thực trạng về phẩm chất, trình độ kiến thức, kĩ năng của giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông ;

-  Yêu cầu đối với giáo viên trong các văn bản của một số nước trên thế giới;

-  Đối chiếu, so sánh Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Việt nam với chuẩn giáo viên của một số nước.

-  Một số kết luận và khuyến nghị.

5. Phương pháp nghiên cứu:

-  Nghiên cứu lí luận: Đề tài đã tiến hành dịch một số tài liệu nước ngoài, phân tích, tổng hợp, các tài liệu tham khảo liên quan đến đề tài.

 -  Phương pháp so sánh: Nghiên cứu 18 văn bản  quy định các yêu cầu đối với giáo viên của một số nước. Đối chiếu, so sánh với chuẩn nghề nghiệp giáo viên Việt nam;

- Nghiên cứu thực tiễn: Trong giới hạn của đề tài cấp trường, tác giả đã khai thác tư liệu của một số đề tài và Dự án, thu thập các thông tin trên mạng; trao đổi, phỏng vấn một số chuyên gia giáo dục

6. Kết quả nghiên cứu:

         + Đưa ra được một số khái niệm: đạo đức; đạo đức nghề nghiệp; chuẩn nghề nghiệp;

         + Khảo cứu được các Bộ luật ứng xử/đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên của một số nước và Chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học và trung học của Việt Nam.

         + Phân tích sự giống vả khác nhau giữa chuẩn nghề nghiệp giáo viên của một số nước và Việt Nam để đưa ra được những khuyến nghị chỉnh sửa Chuẩn Nghề nghiệp giáo viên Việt Nam cho phù hợp với tình hình mới trong quá trình hội nhập quốc tế.

7. Sản phẩm (cần ghi rõ tên sản phẩm: tên sách, nhà xuất bản, tiêu đề bài báo, tên luận văn, tên khóa luận, tên học viên, sinh viên thực hiện…):

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và bản tóm tắt kết quả nghiên cứu;

- Hai bài đăng trên tạp chí chuyên ngành: 1/ “Đạo đức giáo viên qua Bộ luật đạo đức nghề nghiệp của một số nước”, tác giả Nguyễn Thanh Hoàn, Tạp Chí Dạy & Học Ngày nay, số tháng 4 năm 2012, trang 63-65.

   2/ “Đạo đức người thầy giáo VN thời phong kiến”, Tác giả TS. Phạm Kim Anh, Tạp Chí Dạy & Học Ngày nay số 12/2011, tr 54-57.

8. Khả năng áp dụng và hướng phát triển của đề tài:

       +  Sản phẩm của đề tài có thể áp dụng trong việc đào tạo SV sư phạm, trong các đợt tập huấn giáo viên và tham khảo để chỉnh sửa lại các Chuẩn Nghề nghiệp cho GV Việt Nam hoặc để xây dựng  Bộ luật nghề nghiệp cho GV Việt Nam.

        + Đề tài có thể phát triển thành đề tài nghiên cứu cấp Bộ để có điều kiện nghiên cứu kỹ hơn, toàn diện hơn để xây dựng chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở các bộ môn khác nhau, cấp học khác nhau.

            Kết thúc buổi nghiệm thu, nhất trí với nhận xét của hai cán bộ phản biện, PGS.TS. Phan Trọng Ngọ, chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cao nỗ lực to lớn của nhóm nghiên cứu và những kết quả nghiên cứu thu được của đề tài. Hội đồng nghiệm thu đề nghị đề tài cần được mở rộng và phát triển thành đề tài cấp bộ để có điều kiện hoàn thiện hơn và góp phần vào việc hoàn thiện Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Việt Nam. Hội đồng nghiệm thu nhất trí xếp đề tài đạt loại xuất sắc.

Publish: 4/16/2015 - Views: 1333 - Lastest update: 4/24/2015 3:59:00 PM
Tin cùng chuyên mục