Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Viện nghiên cứu sư phạm
Thông báo

NGHỊ ĐỊNH VỀ XÉT TẶNG DANH HIỆU “ NHÀ GIÁO NHÂN DÂN”, “ NHÀ GIÁO ƯU TÚ”

Ngày 10/03/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 27/2015/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”. 
Theo đó, có một số nội dung nổi bật như:

- Danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” sẽ được xét tặng và công bố 03 năm một lần, vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Bảo đảm chính xác, công bằng, công khai, dân chủ, tự nguyện trong việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”.
- Việc xét tặng này phải chú trọng tới nhà giáo trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy; nhà giáo là nữ; nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Nghị định 27 sẽ có hiệu lực từ ngày 25/04/2015.

 (Tuấn Anh, dẫn nguyên văn từ thuvienphapluat.vn)

Publish: 5/8/2015 - Views: 2755 - Lastest update: 5/8/2015 10:26:25 AM
Tin cùng chuyên mục