Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Viện nghiên cứu sư phạm
Thông báo

THÔNG BÁO 1: THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

VIỆN NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2017

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

CHO GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

 

Kính gửi:   ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

- Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp;

- Căn cứ năng lực, đội ngũ giảng viên của trường Đại học Sư phạm Hà Nội và nhu cầu bồi dưỡng NVSP của Giáo viên đang giảng dạy trong các Trường Trung cấp chuyên nghiệp, Viện Nghiên cứu Sư phạm thông báo tuyển sinh như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh

1.1. Những giáo viên TCCN nhưng chưa qua đào tạo sư phạm hoặc chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

1.2. Những người có bằng tốt nghiệp đại học có nguyện vọng trở thành giáo viên TCCN.

2. Chương trình đào tạo

a) Nội dung khối kiến thức bắt buộc tối thiểu: 21 tín chỉ

STT

Nội dung bồi dưỡng

Số tín chỉ

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Tự học

1

Tâm lí học sư phạm nghề nghiệp

4

45

15

130

2

Giáo dục học nghề nghiệp

3

35

10

45

3

Tổ chức và quản lí quá trình dạy học

3

35

10

45

4

Phương pháp và kĩ năng dạy học

4

15

7

22

5

Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

2

35

10

45

6

Giao tiếp và ứng xử sư phạm

2

15

7

22

7

Thực tập sư phạm

3

 

 

 

 

Tổng cộng

21

170

54

224

b) Nội dung kiến thức tự chọn: Tối thiểu 4 tín chỉ

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Phát triển chương trình đào tạo TCCN

2

2

Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục TCCN

2

3

Sử dụng phương tiện và công nghệ dạy học trong giáo dục nghề nghiệp

2

4

Ứng dụng CNTT trong dạy học

2

5

Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh

2

6

Quản lí chất lượng trong giáo dục TCCN

2

3. Kinh phí học tập: 3.000.000đ/HV (Ba triệu đồng trên một học viên). Lớp tối thiệu 50 học viên trở lên

4. Hồ sơ:

- Bằng tốt nghiệp đại học công chứng

- Giấy khai sinh (Giấy chứng minh nhân dân)  công chứng

- Phiếu đăng ký theo mẫu của trường Đại học Sư phạm Hà Nội

5. Thời gian khai giảng và hình thức học: Theo từng khóa, học vào các ngày cuối tuần hoặc các buổi tối trong tuần.

6. Địa chỉ liên hệ:

- Tại Viện Nghiên cứu Sư phạm liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Trưởng phòng HCTH, Viện Nghiên cứu Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0947 266 599. Email: nguyenthuyha1967@yahoo.com.vn.

 

 

Trân trọng thông báo!

 

 

Nơi nhận:

- Như KG

- Lưu VP

VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

PGS.TS. Trương Thị Bích

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

nh

3 x 4

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC BỒI DƯỠNG

LỚP...............................................................

 

Họ và tên...........................................................................................................

Sinh ngày................tháng..............năm....... .....................................................

Số chứng minh thư nhân dân.........................................Nơi cấp.......................

Nơi sinh ............................................................................................................

Dân tộc..............................................................................................................

Quê quán...........................................................................................................

Hộ khẩu thường trú...........................................................................................

Chỗ ở hiện nay..................................................................................................

Đã có bằng tốt nghiệp.......................................... (ĐH) năm............................

Ngành học.......................................................Loại hình đào tạo......................

Xếp hạng tốt nghiệp.....................Số vào sổ..............ngày ký cấp bằng.............

Nghề nghiệp:........................................................................................................

Cơ quan công tác hiện nay: ................................................................................

Điện thoại CQ……………………..DĐ……………………………………….

Chức vụ công tác (chính quyền, Đảng, đoàn thể): .............................................

………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

            

              Ngày.........tháng.......năm 2017                                                                 

Xác nhận của cơ quan hoặc xã                                           Người khai

(phường) nơi đăng ký hộ khẩu                                       (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Publish: 2/13/2017 - Views: 1956 - Lastest update: 2/13/2017 4:41:18 PM
Tin cùng chuyên mục