Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Viện nghiên cứu sư phạm
Thông báo

THÔNG BÁO 2: THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI VIỆN NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM

Số: 14/TB- VNCSP

(V/v: Mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ

sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Kính gửi:  .........................................................................................................

...................................................................................................................

- Căn cứ chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng ban hành theo Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ quyết định số 31/QĐ-BGDĐT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

- Căn cứ quyết định số 8308/QĐ- BGDĐT ngày 10/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ cho trường Đại học Sư phạm Hà Nội bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng,

- Căn cứ Quyết định số 7099/QĐ –BGD&ĐT- TCCB ngày 21/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Viện Nghiên cứu Sư phạm trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Sư phạm do Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội ban hành ngày 5/7/2007.

Viện Nghiên cứu Sư phạm - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh về việc mở lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm cho giảng viên các học viện, trường đại học, cao đẳng như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

1. Giảng viên các học viện, trường đại học, cao đẳng chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm.

2. Những người có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng.

3. Những người đang làm việc tại các viện nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lí nhà nước, các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất có trình độ từ đại học trở lên, có nguyện vọng làm giảng viên thỉnh giảng tại các trường đại học, cao đẳng.

4. Sinh viên tốt nghiệp các trường đại học; có phẩm chất tốt, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Theo chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng ban hành theo Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Khối lượng kiến thức bắt buộc: 15 tín chỉ; Khối lượng tự chọn: 5 tín chỉ.

NỘI DUNG KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC TỐI THIỂU (15 tín chỉ)

STT

Nội dung bồi dưỡng

Số tín chỉ

Lí thuyết

Thảo luận, thực hành

Tự học

1

Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam

1

10

10

30

2

Tâm lí học dạy học đại học

1

10

10

30

3

Lí luận dạy học đại học

3

30

30

90

4

Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học

2

15

30

60

5

Đánh giá trong giáo dục đại học

2

15

30

60

6

Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học

1

10

10

30

7

Tâm lí học đại cương

2

15

30

60

8

Giáo dục học đại cương

3

30

30

90

 

Tổng cộng

15

135

180

450

 

NỘI DUNG KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN: (5 tín chỉ)

STT

Nội dung bồi dưỡng

Số tín chỉ

1

Phương pháp NCKH

2

2

Kỹ năng dạy học đại học

2

3

Thực tập sư phạm

3

4

Nâng cao chất lượng tự học

3

5

Sử dụng phương tiện kỹ thuật dạy học chuyên ngành

2

6

Giao tiếp sư phạm

2

 

Tổng

14

            Lưu ý: Các đối tượng ở mục I.1 phải học đầy đủ 10 tín chỉ phần nội dung kiến thức bắt buộc tối thiểu từ học phần 1 đến học phần 6 của chương trình; các đối tượng ở mục I.2; I.3; I.4 phải học đầy đủ 15 tín chỉ phần nội dung kiến thức bắt buộc và 5 trong số 14 tín chỉ ở phần nội dung kiến thức tự chọn của chương trình.

 

III. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG

- Hình thức: Học liên tục các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

Sau khi hoàn thành khóa học, những học viên đạt yêu cầu được Viện Nghiên cứu Sư phạm xem xét và đề nghị Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng”.

 

IV. HỌC PHÍ: - Các đối tượng ở mục I.1: 2.500.000đ/học viên (Hai triệu năm trăm ngàn đồng trên một học viên). Lớp tối thiểu 50 học viên trở lên

                        - Các đối tượng ở mục I.2; I.3; I.4: 2.800.000đ/học viên (Hai triệu tám trăm ngàn đồng trên một học viên). Lớp tối thiểu 50 học viên trở lên

 

V. HỒ SƠ

1. Phiếu đăng ký học (theo mẫu của trường ĐHSP Hà Nội) – gửi kèm theo Thông báo.

2. Bản sao giấy khai sinh có công chứng.

3. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học có công chứng.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1.      Thời gian: Khai giảng theo kế hoạch.

2.      Địa điểm: Tại cơ sở liên kết hoặc tại Viện NCSP

3.      Liên hệ: Tại Viện Nghiên cứu Sư phạm liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Trưởng phòng HCTH, Viện Nghiên cứu Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0947 266 599.

Email: nguyenthuyha1967@yahoo.com.vn .

 

Trân trọng thông báo!

 

 

 

Nơi nhận:

- Như KG

- Lưu, VNCSP

 

VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

PGS.TS. Trương Thị Bích

 

 

 

 

nh

3 x 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC BỒI DƯỠNG

LỚP...............................................................

 

 

Họ và tên...........................................................................................................

Sinh ngày................tháng..............năm....... .....................................................

Số chứng minh thư nhân dân.........................................Nơi cấp.......................

Nơi sinh ............................................................................................................

Dân tộc..............................................................................................................

Quê quán...........................................................................................................

Hộ khẩu thường trú...........................................................................................

Chỗ ở hiện nay..................................................................................................

Đã có bằng tốt nghiệp.......................................... (ĐH) năm............................

Ngành học.......................................................Loại hình đào tạo......................

Xếp hạng tốt nghiệp.....................Số vào sổ..............ngày ký cấp bằng.............

Nghề nghiệp:........................................................................................................

Cơ quan công tác hiện nay: ................................................................................

Điện thoại CQ……………………..DĐ……………………………………….

Chức vụ công tác (chính quyền, Đảng, đoàn thể): .............................................

………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

            

              Ngày.........tháng.......năm 2017                                                                      

Xác nhận của cơ quan hoặc xã                                           Người khai

(phường) nơi đăng ký hộ khẩu                                       (Ký, ghi rõ họ tên)

Publish: 2/13/2017 - Views: 2028 - Lastest update: 2/13/2017 4:41:06 PM
Tin cùng chuyên mục