Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Viện nghiên cứu sư phạm
Thông báo

THÔNG BÁO KHÓA HỌC "KỸ NĂNG CƠ BẢN VỀ CÔNG BỐ BÀI BÁO KHOA HỌC QUỐC TẾ UY TÍN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”

            TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI            

    VIỆN NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM

                              ----------------- 

               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                              ------------- 

Số:       /TB- VNCSP                                                                                                     Hà Nội, ngày    tháng 6 năm 2019                    

(V/v: Mở lớp bồi dưỡng kỹ năng cơ bản về 
công bố bài báo khoa học quốc tế trong NCKH )

THÔNG BÁO

KHÓA HỌC "KỸ NĂNG CƠ BẢN VỀ CÔNG BỐ BÀI BÁO KHOA HỌC QUỐC TẾ UY TÍN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”

Kính gửi.........................................................................................................

- Căn cứ Quyết định số 7099/QĐ - BGD&ĐT- TCCB ngày 21/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Viện Nghiên cứu Sư phạm trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Sư phạm do Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ban hành ngày 5/7/2007.

Viện Nghiên cứu Sư phạm – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội mở lớp bồi dưỡng kỹ năng viết và công bố bài báo khoa học quốc tế uy tín trong nghiên cứu khoa học.

I. Mục đích

Học xong khóa học, học viên sẽ nắm được những kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học đạt tầm quốc tế, kiến thức về hệ thống phân loại các tạp chí khoa học quốc tế, quy trình để công bố một bài báo khoa học quốc tế. Đồng thời, học viên sẽ có kỹ năng cơ bản trong việc chuẩn bị một bản thảo bài báo khoa học, tìm kiếm tạp chí phù hợp, gửi  bài và trả lời phản biện trong công bố khoa học quốc tế uy tín.

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

- Là sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên đại học, cán bộ nghiên cứu khoa học,… những người có mong muốn công bố bài báo khoa học quốc tế.

- Cán bộ quản lý nghiên cứu khoa học, cán bộ quản lý cơ sở đào tạo đại học, cán bộ quản lý giáo dục,... những người làm nhiệm vụ hoạch định chương trình nghiên cứu, xây dựng đề án nghiên cứu khoa học, hoặc thống kê và phân loại các công trình công bố quốc tế trong đơn vị mình.

II. NỘI DUNG

1. Bài 1: Ý nghĩa và vai trò của công bố khoa học quốc tế uy tín 

2. Bài 2: Hệ thống phân loại các tạp chí quốc tế uy tín; cách thức tìm và lựa chọn tạp chí uy tín

3. Bài 3: Quy trình công bố một bài báo khoa học quốc tế uy tín

4. Bài 4: Các dạng bài báo khoa học; cách thức chuẩn bị một bài báo khoa học uy tín

 

III. GIẢNG VIÊN BỒI DƯỠNG

Là chuyên gia trong lĩnh vực bồi dưỡng; có nhiều công bố quốc tế uy tín; là giáo sư thỉnh giảng của các trường đại học uy tín trên thế giới; đã xuất bản nhiều công trình sách hoặc chương sách về khoa học.

IV. HỌC PHÍ: 1.000.000 vnđ/người/khóa (Một triệu đồng/người/khóa)

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Bồi dưỡng trong 2 ngày (04 buổi)

2. Địa điểm: Tại Viện Nghiên cứu Sư phạm – Trường ĐHSP Hà Nội – 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc tại địa điểm của đơn vị liên kết, hợp tác.

3. Liên hệ:

- Cô Thủy: ĐT: 024.62670159 - 0977 686 018

- Cô Hà:  0947 266 599

Trân trọng thông báo!

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như KG

- Lưu, VNCSP

 

VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

 

PGS.TS Trương Thị Bích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publish: 6/18/2019 - Views: 491 - Lastest update: 6/18/2019 9:50:04 AM
Tin cùng chuyên mục