Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Viện nghiên cứu sư phạm
Thông báo

THÔNG BÁO KHÓA HỌC “KỸ NĂNG CƠ BẢN VỀ DU HỌC VÀ HỌC BỔNG”

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI           
 VIỆN NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM
 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /TB- VNCSP                                                                                                    Hà Nội, ngày    tháng 6 năm 2019

(V/vMở lớp bồi dưỡng kỹ năng cơ bản 

về du học và học bổng )

 

THÔNG BÁO

KHÓA HỌC KỸ NĂNG CƠ BẢN VỀ DU HỌC VÀ HỌC BỔNG”

Kính gửi.........................................................................................................

- Căn cứ Quyết định số 7099/QĐ - BGD&ĐT- TCCB ngày 21/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Viện Nghiên cứu Sư phạm trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Sư phạm do Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ban hành ngày 5/7/2007.

Viện Nghiên cứu Sư phạm – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội mở lớp bồi dưỡng kỹ năng cơ bản về du học và học bổng.

I. MỤC ĐÍCH

Học xong khóa học, học viên sẽ nắm được sơ lược về cách thức tìm kiếm các con đường du học, cách thức tìm học bổng. Đồng thời, học viên sẽ được trang bị những kỹ năng cơ bản trong việc chuẩn bị hồ sơ đi du học nói chung, đi du học bằng học bổng nói riêng.

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

- Học sinh cấp 3, sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh, những người đã đi làm,… có nhu cầu đi du học

- Phụ huynh, cán bộ các trung tâm/công ty du học, giáo viên, giảng viên,… những người có định hướng cho con em, học viên, học sinh, sinh viên của mình ra nước ngoài du học.

II. NỘI DUNG

1.   Bài 1: Mục đích, thời điểm thích hợp và các loại hình du học

2.   Bài 2: Các loại học bổng và quy trình ứng cử học bổng du học

3.   Bài 3: Cách chuẩn bị một hồ sơ du học

4.   Bài 4: Cách tìm kiếm, những bước cần chuẩn bị và ứng cử học bổng

III. GIẢNG VIÊN BỒI DƯỠNG

Là chuyên gia trong lĩnh vực bồi dưỡng; là giáo sư thỉnh giảng của các trường đại học uy tín trên thế giới; đã xuất bản nhiều công trình sách hoặc chương sách về tìm kiếm học bổng và du học.

IV. HỌC PHÍ: 1.000.000 vnđ/người/khóa (Một triệu đồng/người/khóa)

 

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Bồi dưỡng trong 2 ngày (04 buổi)

2. Địa điểm: Tại Viện Nghiên cứu Sư phạm – Trường ĐHSP Hà Nội – 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc tại địa điểm của đơn vị liên kết, hợp tác.

3. Liên hệ:

- Cô Thủy: ĐT: 024.62670159 - 0977 686 018

- Cô Hà:  0947 266 599

Trân trọng thông báo!

  

Nơi nhận:

- Như KG

- Lưu, VNCSP

 

VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký) 

 

PGS.TS Trương Thị Bích

 


Publish: 6/18/2019 - Views: 572 - Lastest update: 6/18/2019 9:51:36 AM
Tin cùng chuyên mục