Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Chuyên mục khác
Tin hoạt động

Tổ chức lớp tập huấn "Đánh giá trí tuệ và khuyết tật học tập"

9h00 sáng thứ 3 ngày 2/12/2014, tại Hội trường tầng 2 nhà K trường ĐHSPHN,  Viện Nghiên cứu Sư phạm và Khoa Tâm lý – Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với Hội Tâm lý học Xã hội Việt Nam mời chuyên gia quốc tế- Giáo sư Tiến sĩ tâm lý Dawn P. Flanagan báo cáo-tập huấn chuyên đề về “Trắc nghiệm trí tuệ & đánh giá khuyết tật học tập”.

Giáo sư Tiến sĩ tâm lý Dawn P. Flanagan là cố vấn về giáo dục đặc biệt của Hội đồng giám định Y khoa (Hoa Kỳ); Giáo sư Tâm lý học trường học (Đại học St.Johns, Hoa Kỳ); Giáo sư lâm sàng (Trường Y Khoa, Đại học Yale, Hoa Kỳ); giải thưởng lãnh đạo quốc gia (Hoa Kỳ) năm 2009 về những đóng góp xuất chúng trong đào tạo (ngành TLH trường học) và nhiều giải thưởng khác; tác giả mô hình liên trắc nghiệm (cross-battery assessment) trong đánh giá trí tuệ và mô hình phân tích mô thức điểm mạnh/điểm yếu (Pattern of strenghts and weaknesses) trong đánh giá các khuyết tật học tập; chủ biên (đồng chủ biên) của trên 30 đầu sách chuyên ngành có uy tín; tác giả (đồng tác giả) của trên 100 bài nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành hàng đầu về tâm lý học và đánh giá tâm lý

Mục đích của lớp Tập huấn:

-          Cập nhật hệ thống các nghiên cứu, lý thuyết, trắc nghiệm và mô hình sử dụng trắc nghiệm trong đánh giá trí tuệ, chẩn đoán và hỗ trợ can thiệp các khuyết tật học tập với chuyên gia đến từ quốc gia phát triển về trắc nghiệm, đánh giá và chẩn đoán tâm lý.

-          Nâng cao năng lực sử dụng trắc nghiệm, đánh giá và chẩn đoán các vấn đề về trí tuệ, nhận thức và khuyết tật học tập cho đội ngũ cán bộ thực hành lâm sàng, nghiên cứu, giảng dạy, cũng như học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên các ngành liên quan ở Việt Nam.

-          Tăng cường hợp tác quốc tế và trao đổi học giả trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu và phát triển nguồn lực theo hướng thực hành lâm sàng trong các lĩnh vực tâm lý học, giáo dục học, giáo dục đặc biệt, công tác xã hội, y tế cộng đồng và những ngành liên quan khác.

Đã có rất nhiều cán bộ, giảng viên trong và ngoài trường đến dự. Theo kế hoạch, lớp tập huấn được tổ chức cả ngày 2/12/2014.

Một số hình ảnh về lớp tập huấn


 

Publish: 4/23/2015 - Views: 969 - Lastest update: 4/23/2015 10:15:43 AM
Tin cùng chuyên mục