Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Chuyên mục khác
Tin hoạt động

VIỆN NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM BẢO VỀ THÀNH CÔNG 03 ĐỀ TÀI CẤP BỘ

Ngày 18/04/2015 tại phòng họp số 1, trường ĐHSPHN, Hội đồng Khoa học đã tổ chức nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ của Viện Nghiên cứu Sư phạm, trường ĐHSPHN:

1. Đề tài (Mã số B2011-CT08): “GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG LIÊN THÔNG, LIÊN KẾT TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIỮA CÁC TRƯỜNG ĐHSP VIỆT NAM”

Chủ nhiệm đề tài: TS Hồ Lam Hồng

 2. Đề tài (Mã số B2011-CT01): “NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN CỦA VIỆC ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ”

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Phan Trọng Ngọ

 3. Đề tài (Mã số B2011-17-CT09): “GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG THỰC HÀNH”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Thị Thanh

Nhận xét về các đề tài nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Sư phạm, trường ĐHSPHN, các chuyên gia của Hội đồng khoa học đều nhất trí về tính ứng dụng cao trong thực tiễn của các đề tài, đồng thời các thành viên của Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu các đề tài và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm công bố để đưa vào áp dụng vào thực tiễn.

Publish: 4/23/2015 - Views: 1229 - Lastest update: 4/23/2015 2:29:53 PM
Tin cùng chuyên mục