Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Chuyên mục khác
Tin hoạt động

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP TRƯỜNG

Thời gian nghiệm thu : 15/4/2015

 

1. Thông tin chung :

- Tên đề tài : Nghiên cứu phát triển năng lực thiết kế chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho giáo viên phổ thông »

- Mã số : SPHN 2014- 17-02 NV

- Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Thị Hằng

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- Thời gian thực hiện : 06 tháng (từ 8/2014 đến 2/2015; gia hạn đến tháng 3 năm 2015)

2. Mục tiêu nghiên cứu :

            Nghiên cứu làm rõ cơ sở khoa học về hoạt động trải nghiệm sáng tạo, xác định những kỹ năng cần thiết để thiết kế chương trình HĐTNST, từ đó xây dựng khung chương trình bồi dưỡng GVPT về thiết kế chương trình HĐTNST.

3. Tính mới và sáng tạo

« Hoạt động trải nghiệm sáng tạo » đã chính thức trở thành một nội dung quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam sau 2015. Tuy nhiên, HĐTNST là gì ? Cách thức tổ chức nó như thế nào ? Làm thế nào để phát triển năng lực thiết kế HĐTNST cho GVPT ? Đó còn là những câu hỏi có nhiều đáp án trả lời chưa đi đến thống nhất do chưa có công trình nghiên cứu nào công bố kết quả một cách hệ thống về vấn đề này.

Trong bối cảnh đó, trên cơ sở nghiên cứu mục tiêu giáo dục Việt Nam, cơ sở Tâm lí học, Giáo dục học của HĐTNST cũng như cơ sở thực tiễn...chúng tôi đã xây dựng được hệ thống lí luận của hoạt động trải nghiệm sáng tạo, bao gồm các vấn đề: Khái niệm, bản chất, đặc trưng, nội dung, phương pháp hình thức tổ chức, các điều kiện và đánh giá HĐTNST…

Bên cạnh đó đề tài đã xác định được những kỹ năng cần thiết của giáo viên trong thiết kế chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho HS phổ thông; Xây dựng quy trình thiết kế và tổ chức thực hiện các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, xây dựng một số mẫu thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo và đề xuất khung chương trình bồi dưỡng giáo viên phổ thông về thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

4. Kết quả nghiên cứu

-  Xây dựng được hệ thống lí luận của hoạt động trải nghiệm sáng tạo : Làm rõ khái niệm, bản chất, đặc điểm, phân loại, nội dung, phương pháp hình thức tổ chức, điều kiện thực hiện, đánh giá HĐTNST…

-  Xác định được kỹ năng cần thiết của giáo viên trong thiết kế chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho HS phổ thông

-  Xây dựng được quy trình thiết kế và tổ chức thực hiện các hoạt động trải nghiệm sáng tạo

-  Xây dựng một số mẫu thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo minh họa cho một số nội dung và hình thức tổ chức HĐTNST

-  Đề xuất khung chương trình bồi dưỡng giáo viên phổ thông về thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo và thiết kế một số module cụ thể minh họa.

5. Sản phẩm nghiên cứu :

5.1 Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài

5.2 Các nhóm kỹ năng thiết kế chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo

5.3 Quy trình thiết kế và tổ chức HĐTNST

5.4 Khung chương trình bồi dưỡng giáo viên phổ thông về thiết kế chương trình HĐTNST và một số modulle cụ thể

5.5 Kỷ yếu hội thảo khoa học: 05 bài

+ Nguyễn Thị Hằng, 2014. “Quan niệm về hoạt động trải nghiệm sáng tạo và một số định hướng hình thành năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho sinh viên sư phạm”. Kỷ yếu Hội thảo “Đổi mới hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên theo hướng phát triển năng lực”, trường CĐSP Hà Tây.

+ Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Kim Dung, 2014. “Quan niệm về hoạt động trải nghiệm sáng tạo và một số hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh phổ thông”. Kỷ yếu hội thảo “Phát triển chương trình nhà trường: những kinh nghiệm thực tiễn”; Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành.

+ Nguyễn Thị Hằng (2015): “Phát triển nhóm nghiên cứu nâng cao vị thế của trường Đại học Sư phạm Hà Nội”; Tài liệu hội thảo”Đánh giá tiềm lực nghiên cứu khoa học giáo dục của trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

+ Nguyễn Tiến Long (2014): “Phát huy khả năng sáng tạo của học sinh THCS&THPT Nguyễn Tất Thành thông qua câu lạc bộ khoa học. Kỷ yếu hội thảo” Phát triển chương trình nhà trường: những kinh nghiệm thực tiễn”;Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành.

+ Hà Thị Thúy (2014): “Hoạt động dạy học gắn với sản xuất, kinh doanh tại địa phương ở trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành”; Kỷ yếu hội thảo “Phát triển chương trình nhà trường: những kinh nghiệm thực tiễn”;Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành.

5.6 Bài báo khoa học: 04 bài

+ Nguyễn Thị Hằng (2014): “Định hướng hình thành năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho sinh viên sư phạm”. Tạp chí khoa học, vol 59, number 6A, 2014, trang 205.

+ Nguyễn Thị Hằng: “Bản chất của Hoạt động trải nghiệm sáng tạo”. (Đã gửi đăng Tạp chí Giáo dục và xã hội)

+ Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Hằng: “Một số phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường phổ thông”. Tạp chí Giáo dục và xã hội, trang 19, số 48 tháng 3/2015.

+ Hà Thị Thúy: “Biểu hiện sáng tạo của học sinh khi được trải nghiệm trong giờ học”. (Đã gửi đăng Tạp chí Giáo dục và xã hội)

5.7 Mẫu thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo:

06 mẫu thiết kế minh họa cho các nội dung và hình thức tổ chức HĐTNST

5.8 Bản thảo sách:

01 bản thảo sách: “Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường phổ thông”

 

6. Khả năng áp dụng và hướng phát triển đề tài

6.1 Khả năng áp dụng : Nếu kết quả nghiên cứu của đề tài được nghiệm thu tốt có thể áp dụng vào thực tiễn theo cách sau :

- Biên soạn thành tài liệu bồi dưỡng giáo viên phổ thông về thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo

- Xây dựng thành chuyên đề đào tạo sinh viên  trường Đại học Sư phạm Hà Nội về phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

6.2 Hướng phát triển của đề tài :

Hiện tại đề tài đã xây dựng được lí luận về hoạt động trải nghiệm sáng tạo và đề xuất khung chương trình bồi dưỡng giáo viên về HĐTNST. Từ đó, chúng tôi đề xuất các hướng phát triển đề tài sau đây:

(1) Nghiên cứu triển khai về tổ chức HĐTNST trong thực tiễn nhà trường phổ thông ở các cấp học và các vùng miền khác nhau. Từ đó tiếp tục củng cố, hoàn thiện lí luận về HĐTNST.

(2) Đào tạo nghiệp vụ sư phạm: Nghiên cứu phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho sinh viên các trường đại học sư phạm nhằm đáp ứng yêu cầu của giáo dục phổ thông.

(3) Xây dựng chương trình chi tiết bồi dưỡng GVPT về tổ chức HĐTNST

                                                                                    Ngày 10  tháng 5   năm 2015

Cơ quan chủ trì                                                                                                                                                                                 Chủ nhiệm đề tài

(ĐÃ KÝ)

                                                                                                                                                                                                          Ths. Nguyễn Thị Hằng

Publish: 5/28/2015 - Views: 1792 - Lastest update: 5/28/2015 11:33:37 AM
Tin cùng chuyên mục