Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Chuyên mục khác
Tin hoạt động

SEMINAR KHOA HỌC CẤP VIỆN: “PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN”

Hiện nay, phát triển chương trình dựa giáo dục vào nhà trường và trao công việc phát triển chương trình vào tay người giáo viên là xu hướng nổi bật được áp dụng bởi hầu hết các nước trên thế giới. Ở nước ta phát triển chương trình dựa vào nhà trường mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức khuyến khích các trường thực hiện từ năm 2013 đến nay, vì thế vẫn còn nhiều gặp nhiều khó khăn cả về lý luận và thực tiễn.  

Chính vì lẽ đó, sáng ngày 4/9/2015,  tại phòng họp 706, tầng 7 nhà V, Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Chương trình Giáo dục, Viện Nghiên cứu Sư phạm đã tổ chức seminar khoa học “PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN”  với sự tham gia của đông đảo các cán bộ nghiên cứu trong Viện.

Hai báo cáo viên của hội thảo là: ThS. Hà Thị Lan Hương; ThS. Nguyễn Thu Hà, Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Chương trình Giáo dục.

Nội dung của buổi seminar tập trung vào 7 vấn đề chính trong lý luận của phát triển chương trình giáo dục nhà trường:

(1)  Khái niệm Phát triển chương trình giáo dục nhà trường,

(2)  Đặc điểm Phát triển chương trình giáo dục nhà trường,

(3)  Kinh nghiệm quốc tế về Phát triển chương trình giáo dục nhà trường,

(4)  Các hoạt động Phát triển chương trình giáo dục nhà trường,

(5)  Quy trình Phát triển chương trình giáo dục nhà trường.

(6)  Các nhân tố tác động đến Phát triển chương trình giáo dục nhà trường,

(7)  Các yếu tố thúc đẩy Phát triển chương trình giáo dục nhà trường.

Các ý kiến trao đổi và chia sẻ của các chuyên gia nghiên cứu giáo dục và cán bộ Viện NCSP đã góp phần hoàn thiện hơn về lý luận phát triển chương trình giáo dục nhà trường.

Sau gần 3h trao đổi, phát biểu, chia sẻ, tranh luận sôi nổi xoay quanh những nội dung trên,  seminar khoa học Viện kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi seminar:

  


 

  


Publish: 9/8/2015 - Views: 1188 - Lastest update: 9/8/2015 10:55:00 AM
Tin cùng chuyên mục