Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Chuyên mục khác
Tin hoạt động

PGS.TS ĐỖ NGỌC THỐNG, PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ TRUNG HỌC NÓI CHUYỆN VỚI TOÀN THỂ CÁN BỘ VNCSP VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI VÀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN

Chiều ngày thứ 4, 13/1/2016, VNCSP đã mời PGS.TS Đỗ Ngọc Thống, Phó vụ trưởng Vụ Trung học về nói chuyện với toàn thể cán bộ viện. Chủ đề được đề cập đến lần này bao gồm 2 nội dung chính đang được quan tâm nhiều nhất là “ Chương trình giáo dục phổ thông mới” “đào tạo, bồi dưỡng giáo viên”.

Trong nội dung “ Chương trình giáo dục phổ thông mới”, PGS.TS Đỗ Ngọc Thống đã trình bày 9 nội dung:

1.      Chương trình GDPT

2.      Chương trình GDPT tổng thể

3.      Vị trí, vai trò của chương trình giáo dục

4.      Quy trình thiết kế

5.      Yêu cầu cần đạt (chuẩn đầu ra)

6.      Hệ thống, lĩnh vực/môn học/HĐGD

7.      Định hướng chương trình môn học/hoạt động giáo dục

8.      Thí điểm chương trình và SGK

9.      Điều kiện thực hiện và phát triển chương trình

10.  Những điểm kế thừa và phát triển

Ở nội dung “ Chương trình giáo dục phổ thông mới”, PGS.TS Đỗ Ngọc Thống trình bày  3 nọi dung cơ bản:

            1. Phương hướng

            2. Các năng lực chung cần cho GV

            3. Xu thế quốc tế về phát triển chương trình

Buổi nói chuyện diễn ra trong không khí học thuật, cởi mở, nghiêm túc. 

Dưới đây là một vài hình ảnh về buổi nói chuyện

   
   


Publish: 1/14/2016 - Views: 3624 - Lastest update: 1/14/2016 9:31:53 AM
Tin cùng chuyên mục