Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Chuyên mục khác
Tin hoạt động

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƯỜNG ĐHSPHN TỔ CHỨC NGHIỆM THU 17 ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG CỦA VNCSP

Liên tiếp trong 3 ngày, từ 19 đến 21/1/2016 Hội đồng Nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu Khoa học trường ĐHSPHN đã tổ chức nghiệm thu 17 đề tài của VNCSP.

Cụ thể như sau:

1. Ngày 19.01.2016 (thứ ba) tại phòng 706 nhà V:

Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Nguyễn Thị Ngân Hoa; Phản biện 1 PGS.TS. Phan Trọng Ngọ; Phản biện 2 PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình; Ủy viên Ths. Phạm Quang Huân; Thư ký ThS. Nguyễn Thị Kim Liên.

Có tổng cộng 07 đề tài được bảo về thành công:

- PGS.TS. Đào Thị Oanh

“Thực nghiệm biện pháp bồi dưỡng nâng cao kĩ năng nghiên cứu khoa học giáo dục cho giảng viên trẻ đại học sư phạm Hà Nội”

- TS. Nguyễn Thị Liên

“Nghiên cứu hoàn thiện kết quả của đề tài “Đánh giá học sinh theo quan điểm giáo dục toàn diện”

- TS. Lê Mỹ Dung

“Nghiên cứu thực trạng hướng dẫn sinh viên tự  học của giảng viên ĐHSP Hà Nội trong đào taojtheo học chế tín chỉ”

- ThS. Trần Ngọc Điệp

“Biện pháp rèn luyện kỹ năng tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) cho giáo viên tiểu học”

- TS. Tào Thị Hồng Vân

“Biện pháp tăng cường tham gia của cộng đồng vào dạy học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) ở các trường Tiểu học”

- TS. Phạm Thị Kim Anh

“Xây dựng tiêu chí đánh giá hoạt động dạy học của giáo viên tiểu học trong giờ học theo mô hình Trường học mới ở Việt Nam (VNEN)”

- Ths. Nguyễn Thị Hằng

“Rèn luyện kĩ năng nghiên cứu khoa học cho học sinh phổ thông qua hoạt động giáo dục”

2. Ngày 20.01.2016 (thứ tư) tại phòng 706 nhà V:

Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Nguyễn Minh Thủy; Phản biện 1 GS.TS. Đinh Quang Báo; Phản biện 2 PGS.TS. Trương Thị Bích; Ủy viên PGS.TS. Võ Thị Minh Chí; Thư ký ThS. Nguyễn Thị Kim Liên.

Có tổng cộng 07 đề tài được bảo về thành công:

- PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

“Hướng dẫn giáo viên vận dụng quy trình NCKH sư phạm ứng dụng vào cải tiến biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THPT”

- TS. Nguyễn Thị Kim Dung

“Hướng dẫn GV vận dụng quy trình nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng vào việc tìm hiểu người học và môi trường giáo dục”

- Ths. Nguyễn Hoàng Đoan Huy

“Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc rèn luyện kĩ năng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của giáo viên phổ thông”

- PGS.TS. Võ Thị Minh Chí

“Bồi dưỡng cho giáo viên THCS sử dụng trắc nghiệm tâm lý chẩn đoán hành vi làm cơ sở cho việc giáo dục học sinh”

- ThS. Trần Thị Yến

“Tổ chức dạy học Hoạt động giáo dục cho học sinh Tiểu học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), dựa trên cơ sở các môn học Mỹ thuật, Kỹ thuật hiện hành”

- PGS.TS. Trương Thị Bích

“Biện pháp sử dụng hiệu quả tài liệu Hướng dẫn học trong tiết dạy - học của giáo viên Tiểu học theo Mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN)”

- Ths. Hà Thị Lan Hương

“Nghiên cứu sơ sở lí luận của việc tổ chức dạy học các môn học ở THCS theo tiếp cận tích hợp”

3. Ngày 21.01.2016 (thứ năm) tại phòng 706 nhà V:

Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Đinh Quang Báo; Phản biện 1 PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình; Phản biện 2 TS. Phạm Thị Kim Anh; Ủy viên TS. Nguyễn Thị Liên; Thư ký ThS. Nguyễn Thị Kim Liên.

Có tổng cộng 03 đề tài được bảo về thành công:

- Ths. Dương Thị Thúy Hà

“Rèn luyện kĩ năng tự đánh năng lực giáo dục cho sinh viên sư phạm (năm thứ 4) theo chuẩn đầu ra”

- Ths. Nguyễn Thu Hà

“Tổng quan nghiên cứu về phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông”

- Ths. Trần Thị Tuyết Mai

“Thực trạng sử dụng phương pháp vấn đáp của giảng viên trường Đại học sư phạm Hà Nội trong đánh giá hoạt động học tập của sinh viên”

 Dưới đây là một số hình ảnh:

 

   
   
Publish: 1/22/2016 - Views: 1323 - Lastest update: 1/22/2016 11:00:49 AM
Tin cùng chuyên mục