Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Chuyên mục khác
Tin hoạt động

SÁCH MỚI! SÁCH MỚI! SÁCH MỚI!

 

Chúng ta đều biết: " Học tập là quyền của tất cả mọi người, tất cả mọi trẻ em" trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Và tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương khoá VIII, Đảng ta đã khẳng định: "Giáo dục - Đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển". Thấm nhuần đường lối, chủ trương của Đảng, người giáo viên trực tiếp giảng dạy và làm công tác giáo dục cần nhận thức đúng đắn hơn về vai trò, ý thức, trách nhiệm của mình để góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục. Đặc biệt là trong thời điểm hiện nay, xã hội đang phát triển như vũ bão về khoa học kỹ thuật, về công nghệ thông tin….thì vai trò, vị trí của người thầy giáo trong công cuộc giáo dục thế hệ trẻ, mầm non tương lai của đất nước lại càng quan trọng hơn bao giờ hết.

Nghị quyết Trung ương 2 về định hướng phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đã chỉ đường và tạo đà cho sự nghiệp giáo dục phát triển. Từ những định hướng lớn, kết hợp với nội lực của ngành, nền giáo dục của ta cho đến nay đã làm được khá nhiều điều. Nhưng chúng ta phải nhìn vào một thực tế, bên cạnh những điều  mà chúng ta đã làm được thì hiện nay, học sinh học yếu học kém còn nhiều. Đặc biệt là ở bậc tiểu học, bậc học nền tảng cho cả quá trình học tập lâu dài của mỗi con người.

Để đáp ứng những đòi hỏi của xã hội hiện đại và thực tiễn nhà trường đối với người giáo viên, một tập thể các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Sư phạm-trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã biên soạn và xuất bản cuốn sách “CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẮC PHỤC HỌC KÉM Ở HỌC SINH ĐẦU CẤP TIỂU HỌC TỪ CÁCH TIẾP CẬN TÂM LÝ HỌC THẦN KINH TRẺ EM”

   

Nội dung cuốn sách bao gồm 3 chương:

CHƯƠNG I: Những vấn đề chung

CHƯƠNG II: Phương pháp chỉnh trị khó học-khắc phục học kém do chậm phát triển định khu các vùng chức năng trên vỏ não.

CHƯƠNG III: Các minh họa về kết quả tác động dạy chỉnh trị và nhận diện học sinh chậm phát triển ranh giới

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc!

Publish: 2/23/2016 - Views: 1788 - Lastest update: 2/23/2016 8:58:22 AM
Tin cùng chuyên mục