Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Chuyên mục khác
Tin hoạt động

HỘI THẢO “TRƯỜNG SƯ PHẠM TRONG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MỚI”

Đổi mới căn bản và toàn diện chương trình Giáo Dục phổ thông theo NQ số 29-NQTƯ ngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI đang đặt ra yêu cầu cấp thiết là đội ngũ giáo viên phải có đủ năng lực dạy học, giáo dục đáp ứng với sự thay đổi của chương trình mới. Để phát huy vai trò, chức năng của trường sư phạm trong việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “TRƯỜNG SƯ PHẠM TRONG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MỚI”

Nội dung chính của Hội thảo lần này:

-         Những yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông đối với năng lực nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên phổ thông hiện nay.

-         Những yêu cầu đối với năng lực nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng đòi hỏi của chương trình giáo dục phổ thông mới.

-         Kinh n ghiệm của các nước và Việt Nam trong việc đào tạo, bồi dưỡng, phát triển năng lực nghề cho đội ngũ giáo viên phổ thông.

-         Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng, phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên phổ thông đáp ứng chương trình giáo dục mới.

-         Vai trò, chức năng của các trường sư phạm trong việc đào tạo, phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên phổ thông.

-         Cơ chế, chính sách để phát huy vai trò, chức năng các trường sư phạm trong việc đào tạo, bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho giáo viên phổ thông.

Đến dự Hội thảo có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển, PGS.TS Đỗ Ngọc Thống; GS.TS Nguyễn Văn Minh-Hiệu trưởng trường ĐHSPHN; PGS.TS Đặng Xuân Thư-Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng trường ĐHSPHN; GS.TS Đinh Quang Báo; PGS.TS Phạm Hồng Quang-Hiệu trưởng trường ĐHSP Thái Nguyên; PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ- Viện trưởng Viện KHXH, trường ĐHSPHN; PGS.TS Trương Thị Bích-Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sư phạm, trường ĐHSPHNP; PGS.TS Vương Dương Minh- Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Hà Thành; PGS.TS Nguyễn Mạnh Hưởng, ĐHSPHN.

Hội thảo đã thông qua 6 bản báo cáo:

1.Báo cáo đề dẫn Hội thảo “Trường sư phạm trong phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên phổ thông đáp ứng chương trình giáo dục mới” (PGS.TS Trương Thị Bích, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sư phạm, trường ĐHSPHN)

2. “Một số vấn đề đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”(PGS.TS Đỗ Ngọc Thống, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT)

3. “Phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm tại các cơ sở đào tạo giáo viên” (ThS. Mai Quang Huy, ĐH Giáo dục, ĐHQG)

4. “Đánh giá và dạy học phát triển năng lực với vấn đề bồi dưỡng giáo viên phổ thông” (PGS.TS Nguyễn Thị Lan Phương, Viện KHGD Việt Nam)

5. “Phát triển mối liên kết giữa trường sư phạm với trường phổ thông trong việc phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên” (PGS.TS Vương Dương Minh, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Hà Thành)

6. “Nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên các trường, khoa sư phạm” (PGS.TS Nguyễn Mạnh Hưởng, ĐHSPHN)

Dưới đây là một số hình ảnh về Hội thảo:

   
   
   
   

Publish: 6/7/2016 - Views: 1273 - Lastest update: 6/7/2016 10:28:20 AM
Tin cùng chuyên mục