Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Chuyên mục khác
Tin hoạt động

SINH HOẠT KHOA HỌC CỦA TRUNG TÂM TÂM LÝ HỌC – SINH LÝ LỨA TUỔI

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỦA  TRUNG TÂM TÂM LÝ HỌC – SINH LÝ LỨA TUỔI

8h30 đến 11h00 ngày 27/9/2016, tại phòng họp 706, nhà V, Viện nghiên cứu sư phạm, Trung tâm Tâm lý học – Sinh lý lứa tuổi (TTTLH-SLLT) tổ chức sinh hoạt chuyên môn về hai đề tài cấp Trường 2016: "Một số giải pháp phát triển năng lực sáng tạo cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội" do TS. Nguyễn Thị Liên chủ nhiệm và " Nghiên cứu kỹ năng hợp tác trong học tập của sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội" do TS. Nguyễn Minh Hải chủ nhiệm.

Buổi sinh hoạt có sự tham dự của các cán bộ Trung Tâm TLH - SLLT để trao đổi các vấn đề thuộc hai đề tài và góp ý cho các chủ nhiệm đề tài trong việc triển khai các nội dung nghiên cứu tiếp theo.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi sinh hoạt chuyên môn:

   

 

(Tuyết Mai, VNCSP)

Publish: 9/29/2016 - Views: 816 - Lastest update: 9/29/2016 3:29:01 PM
Tin cùng chuyên mục