Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Chuyên mục khác
Tin hoạt động

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP BỘ "NGHIÊN CỨU LỖI KỸ THUẬT NGHỀ NGHIỆP Ở TRÊN LỚP CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC VÀ BIỆN PHÁP KHẤC PHỤC"

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP BỘ "NGHIÊN CỨU LỖI KỸ THUẬT NGHỀ NGHIỆP Ở TRÊN LỚP CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC VÀ BIỆN PHÁP KHẤC PHỤC"

Tên đề tài "Nghiên cứu lỗi kĩ thuật nghề nghiệp ở trên lớp của giáo viên Tiểu học và biện pháp khắc phục", mã số : B2014 - 17 - 52 do PGS.TS. Đào Thị Oanh chủ nhiệm dưới sự chủ trì của GS.TS Đỗ Việt Hùng với tư cách là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

1. Danh sách Hội đồng Nghiệm thu bao gồm:

- GS.TS Đỗ Việt Hùng - Chủ tịch Hội đồng (Trường ĐHSP Hà Nội)

- PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy - Phản biện (Viện Tâm lý học)

- PGS.TS. Hoàng Mộc Lan - Phản biện (Trường Đại học KHXH và NV)

- PGS.TS. Vũ Trọng Rỹ - Ủy viên (Viện Khoa học Giáo Dục Việt Nam)

- PGS.TS Nguyễn Thị Hoa - Ủy viên (Viện Tâm lý học)

- TS. Nguyễn Thị Lan Anh - Ủy viên (Trường ĐHSP Hà Nội)

- PGS.TS. Nuyễn Thị Ngân Hoa - Thư ký (Trường ĐHSP Hà Nội)

 2. Thời gian nghiệm thu: từ 15h00 đến 17h20 ngày 06/12/2016 tại phòng họp 706, nhà V, Viện Nghiên cứu Sư phạm. Buổi nghiệm thu có sự tham dự của PGS.TS. Trương Thị Bích - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sư phạm, các thành viên đề tài, cán bộ của Trung Tâm TLH - SLLT và cán bộ thuộc các trung tâm khác của Viện nghiên cứu Sư phạm.

Tại buổi nghiệm thu, PGS.TS. Đào Thị Oanh thay mặt cho nhóm đề tài đã trình bày các kết quả nghiên cứu chính của đề tài. Các phản biện và thành viên trong Hội đồng đã có nhận xét và những ý kiến trao đổi với chủ nhiệm đề tài.

Kết quả cuối cùng 7 thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá đạt loại Xuất sắc.

Sau đây là một số hình ảnh của Nghiệm thu đề tài B2014 - 17 – 52 cấp Bộ:

   
   

(Tuyết Mai, VNCSP)

Publish: 12/7/2016 - Views: 618 - Lastest update: 12/7/2016 9:58:29 AM
Tin cùng chuyên mục