Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Chuyên mục khác
Tin hoạt động

VIỆN NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM BẢO VỀ THÀNH CÔNG 04 ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG

Ngày 14/03/2017 tại phòng họp 706, nhà V, Viện Nghiên cứu Sư phạm, trường ĐHSPHN, Hội đồng Khoa học Trường đã tổ chức nghiệm thu 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của Viện Nghiên cứu Sư phạm:

1. Đề tài (Mã số SPHN16-06 VNCSP): Thiết kế công cụ đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học của học sinh thông qua dạy học lĩnh vực khoa học tự nhiên ở THCS”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hà Thị Lan Hương

 2. Đề tài (Mã số SPHN16-18 VNCSP): “Nghiên cứu nguyên tắc thiết kế hoạt động giáo dục theo phương thức trải nghiệm và sáng tạo”

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

 3. Đề tài (Mã số SPHN16-20 VNCSP): “Nghiên cứu phát triển chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho sinh viên ĐHSP Hà Nội”

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Kim Dung

4. Đề tài (Mã số SPHN16-13 VNCSP): “Nghiên cứu phát triển chương trình bồi dưỡng kĩ năng tự học ở sinh viên đại học sư phạm Hà Nội”

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Đào Thị Oanh

Nhận xét về các đề tài nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Sư phạm, trường ĐHSPHN, các chuyên gia GS.TS. Đinh Quang Báo và PGS.TS. Nguyễn Thị Ngân Hoa trong Hội đồng khoa học đều nhất trí đánh giá cao về tính ứng dụng vào thực tiễn của các đề tài, đồng thời thống nhất nghiệm thu các đề tài và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm công bố để đưa vào áp dụng vào thực tiễn.

Dưới đây là một vài hình ảnh về buổi bảo vệ đề tài:

   
   
   


Publish: 3/14/2017 - Views: 892 - Lastest update: 3/14/2017 4:06:46 PM
Tin cùng chuyên mục