Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Chuyên mục khác
Tin hoạt động

VIỆN NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM BẢO VỀ THÀNH CÔNG 09 ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG

Trong 2 ngày 21 và 22/03/2017 tại phòng họp 706, nhà V, Viện Nghiên cứu Sư phạm, Hội đồng Khoa học Trường ĐHSPHN đã tổ chức nghiệm thu 09 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của Viện Nghiên cứu Sư phạm:

1. Đề tài (Mã số SPHN16-01 VNCSP): “Thực trạng năng lực dạy học của giáo viên Lịch sử ở THCS đáp ứng với Chương trình giáo dục phổ thông mới”

Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm thị Kim Anh

2. Đề tài (Mã số SPHN16-05 VNCSP): “Nghiên cứu thực trạng kỹ năng dạy học trên lớp của giảng viên trường ĐHSP Hà Nội”

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trương Thị Bích

3. Đề tài (Mã số SPHN16-22 VNCSP): “Chuẩn đối sánh (Benchmarking) và định hướng vận dụng vào cải tiến liên tục chất lượng đào tạo giáo viên ở trường ĐHSPHN”

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Vũ Thị Hồng

4. Đề tài (Mã số SPHN16-02 VNCSP): “Thực trạng năng lực dạy học của giáo viên Trung học cơ sở đáp ứng dạy môn Mỹ thuật theo Chương trình gióa dục phổ thông mới”

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Trần Thị Yến

5. Đề tài (Mã số SPHN16-16 VNCSP): “Cơ sở lý luận của việc nghiên cứu nghiện và tái nghiện từ cách tiếp cận Tâm lý học Thần kinh”

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Võ Thị Minh Chí

6. Đề tài (Mã số SPHN16-12 VNCSP): “Nghiên cứu thực trạng kỹ năng tự quản lý cảm xúc của sinh viên trường ĐHSPHN”

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Mỹ Dung

7. Đề tài (Mã số SPHN16-03 VNCSP): “Thực trạng năng lực dạy học tích hợp về giáo dục Giới, Sức khỏe Sinh sản-Tình dục cho giáo viên ở trung học cơ sở”

Chủ nhiệm đề tài: TS. Tào Thị Hồng Vân

8. Đề tài (Mã số SPHN16-07 VNCSP): “Thiết kế bộ công cụ đánh giá kết quả học tập loại Bài Tổng Hợp môn Địa lý của học sinh trường THPT theo định hướng phát triển năng lực”

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thu Hà

9. Đề tài (Mã số SPHN16-09 VNCSP): “Biện pháp phát triển năng lực sáng tạo cho sinh viên trường ĐHSPHN”

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Liên

Dưới đây là một số hình ảnh:

   
   
   

(Anh Nguyễn, VNCSP)

Publish: 3/29/2017 - Views: 1026 - Lastest update: 3/29/2017 4:11:53 PM
Tin cùng chuyên mục