Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Chuyên mục khác
Tin hoạt động

VIỆN NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM BẢO VỀ THÀNH CÔNG 02 ĐỀ TÀI CẤP BỘ

Chiều ngày 11/9/2017 tại phòng họp 706, nhà V, Viện Nghiên cứu Sư phạm, Hội đồng Khoa học đã tổ chức nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ của Viện Nghiên cứu Sư phạm:

1. Đề tài (Mã số B 2014-17-55): “Nâng cao năng lực Nghiên cứu Khoa học Giáo dục cho giáo viên phổ thông theo tiếp cận Nghiên cứu tác động cải tạo thực tiễn”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Hoàng Đoan Huy

2. Đề tài (Mã số B 2014-17-56): “Nghiên cứu hoàn thiện mô hình trường phổ thông thực hành sư phạm”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Thị Thanh

Dưới đây là một số hình ảnh:

   
(Anh Nguyễn, VNCSP)

Publish: 9/14/2017 - Views: 754 - Lastest update: 9/14/2017 8:50:48 AM
Tin cùng chuyên mục