Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Chuyên mục khác
Tin hoạt động

VIỆN NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM TIẾP TỤC BẢO VỀ THÀNH CÔNG 01 ĐỀ TÀI CẤP BỘ

Chiều ngày 21/9/2017 tại phòng họp 706, nhà V, Viện Nghiên cứu Sư phạm, Hội đồng Khoa học trường ĐHSPHN đã tổ chức nghiệm thu 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ của Viện Nghiên cứu Sư phạm:

Đề tài (Mã số B 2014-17-54): “Các giải pháp phát triển năng lực quản lý lớp học cho đội ngũ giáo viên phổ thông mới vào nghề”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Hằng

Dưới đây là một số hình ảnh:

   
   

(Anh Nguyễn, VNCSP)

 

Publish: 9/24/2017 - Views: 726 - Lastest update: 9/24/2017 10:37:38 AM
Tin cùng chuyên mục