Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Chuyên mục khác
Tin hoạt động

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 - 2019 CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Sáng ngày 3/10/2017, Viện Nghiên cứu Sư phạm đã tổ chức Đại hội Chi bộ  nhiệm kỳ 2017 - 2019.

Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Sơn, đại diện Đảng ủy Trường ĐHSPHN cùng toàn thể cán bộ  đảng viên Chi bộ VNCSP.

Báo cáo kết quả tại Đại hội cho thấy, mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Trường ĐHSPHN, Chi bộ VNCSP đã làm tốt công tác tư tưởng cùng với tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất và nỗ lực cao trong Ban Chi ủy, tập thể Lãnh đạo Viện và của từng cán bộ, đảng viên, Chi bộ đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 đã đề ra.

Chi bộ VNCSP đã quán triệt đầy đủ, kịp thời đến toàn thể đảng viên các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, của Đảng ủy khối và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Sơn đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ VNCSP đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, đồng thời yêu cầu tập thể Chi ủy cũng như tất cả các đảng viên trong Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2019 phải khắc phục những mặt còn tồn tại được nêu trong Dự thảo Báo cáo.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với 100% số phiếu với một số nội dung chính: Nhiệm kỳ 2017- 2019 Chi bộ tiếp tục quán triệt và thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ, tập trung kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc thực hiện các quy định của Đảng và nhiệm vụ của người đảng viên; duy trì và thực hiện tốt công tác phân công nhiệm vụ và quản lý đảng viên theo quy định.

Đại hội cũng đã nhất trí bầu ra Ban Chi ủy mới nhiệm kỳ 2017 - 2019 gồm 03 đồng chí:

  1. Bí thư: Đ/c Trương Thị Bích
  2. Phó bí thư: Đ/c Hà Thị Lan Hương
  3. Chi ủy viên: Đ/c Nguyễn Thị Thúy Hà

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Thị Bích, thay mặt Ban Chi ủy mới đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, đồng thời khẳng định, tập thể Chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2019 cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu được đề ra trong Nghị quyết.

Dưới đây  là một vài hình ảnh về Đại hội:

   
   
   
   

(Anh Nguyễn, VNCSP)

Publish: 10/6/2017 - Views: 831 - Lastest update: 10/6/2017 10:49:21 AM
Tin cùng chuyên mục