Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Chuyên mục khác
Tin hoạt động

TỌA ĐÀM VỀ KINH NGHIỆM BỒI DƯỠNG VÀ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN QUỐC TẾ

 

Chiều thứ 4, ngày 25/10/2017 Viện nghiên cứu Sư phạm đã mời tiến sỹ khoa học Koh Noi Keng, giảng viên cao cấp Học viện Giáo dục Quốc gia Singapore (NIE) đến chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, trao đổi kết quả nghiên cứu về những vấn đề thuộc chương trình đào tạo giáo viên, nhằm tìm ra những định hướng tốt nhất trong việc đào tạo giáo viên đáp ứng đổi mới giáo dục hiện nay.

NIE là trung tâm uy tín, chuyên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên , bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo giáo dục và giáo viên cho các cấp học trong nước và quốc tế, đồng thời thực hiện các nghiên cứu về quản lý, lãnh đạo và chính sách giáo dục.

và nhiều nước khác. NIE là một thành viên của Trường Đại học Công Nghệ Nanyang, Singapore.

Dưới đây là một vài hình ảnh buổi trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm đào tạo và bồi dưỡng giáo viên:

 

   
   

(Anh Nguyễn, VNCSP)

Publish: 10/27/2017 - Views: 1036 - Lastest update: 10/27/2017 4:41:21 PM
Tin cùng chuyên mục