Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Chuyên mục khác
Tin hoạt động

VIỆN NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM NGHIỆM THU ĐỀ TÀI ETEP VÒNG 1

Ngày 24.01.2018 tại phòng họp 706 của Viện Nghiên cứu Sư phạm, Hội đồng Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức buổi nghiệm thu vòng 1 đề tài khoa học ETEP cấp Bộ của PGS.TS Trương Thị Bích-Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sư phạm “ KINH NGHIỆM CỦA MALAYSIA VÀ SINGAPORE VỀ ĐÀO TẠO-BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG, CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIẢNG VIÊN SƯ PHẠM”

Thành viên Hội đồng Khoa học bao gồm: GS. Đinh Quang Báo; PGS. Bùi Minh Đức; PGS. Lê Huy Hoàng; PGS. Nguyễn Thị Thế Bình.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ:

   

 

 

 

(Anh Nguyễn, VNCSP)

Publish: 1/31/2018 - Views: 730 - Lastest update: 1/31/2018 3:19:48 PM
Tin cùng chuyên mục