Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Chuyên mục khác
Tin hoạt động

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2018-2019

Thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại  học Sư phạm Hà Nội và Kế hoạch số tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động của Trường Đại học Đại học Sư phạm Hà Nội năm học 2018-2019; sáng ngày 04/10/2018 Viện Nghiên cứu Sư phạm tiến hành Hội nghị công chức, viên chức và người lao động.

Đến dự với hội nghị có PGS.TS. Phan Thanh Long– Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ; PGS.TS. Dương Minh Lam – Trưởng Phòng Khoa học và Công nghệ. Hội nghị còn có sự tham gia đông đủ của toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Viện.

   

Hội nghị đã được nghe Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của Viện do PGS.TS. Trương Thị Bích – Viện trưởng, Bí thư Chi bộ trình bày. Theo đó, trong năm học 2017 - 2018, Viện Nghiên cứu Sư phạm đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình về các mặt: (1) Công tác giáo dục chính trị  - tư tưởng; (2) Hoạt động nghiên cứu khoa học; (3) Hoạt động đào tạo bồi dưỡng; (4) Hoạt động thông tin tuyên truyền và thư viện; (4) Hoạt động tài chính và cơ sở vật chất; (5) Công tác bồi dưỡng và tuyển dụng cán bộ; (6) Công tác Đảng và Đoàn thể; (7) Công tác quản lý – hành chính,… Tuy nhiên, năm học vừa qua cũng có một số tồn tại cần khắc phục như vấn đề nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhát là kinh nghiệm đấu thầu đề tài khoa học cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu.

 

   

 

Năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Viện Nghiên cứu Sư phạm; toàn thể cán bộ Viện đã đoàn kết, cố gắng vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành tốt kế hoạch và mục tiêu đề ra. Tổng số đề tài khoa học các cấp đang triển khai và đã nghiệm thu là 28 (đề tài cấp Bộ: 10. Đề tài cấp Trường: 02. Đề tài TP Hà Nội: 02. Đề tài cấp trường có sản phẩm đăng tải Tạp chí quốc tế: 04. Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng Bộ giao: 05; Nhiệm vụ khoa học công nghệ Bộ giao năm 2018: 04. Nhiệm vụ chương trình ETEP: 01. Tổ chức 01 hội thảo khoa học quốc tế; 2 xemina cấp Viện. Có 88 bài báo khoa học và báo cáo hội thảo trong đó có 4 bài đăng tạp chí khoa học quốc tế; biên soạn 4 cuốn sách và 1 tài liệu,…

Ngoài ra cán bộ Viện tham gia dạy đại học, sau đại học; tham gia hướng dẫn 24 học viên cao học và 15 nghiên cứu sinh. Bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng và phương pháp giảng dạy kĩ năng sống cho giảng viên trường cao đẳng nghề.

Chi uỷ Đảng đã thực hiện vai trò lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Viện, thông qua việc thống nhất các chủ trương lớn của Viện và thông qua vai trò gương mẫu của các đảng viên; thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa sự lãnh đạo của Chi bộ đảng với sự tổ chức, quản lý của chính quyền Viện; thông qua sự duy trì và phát triển các mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng ngoài Đảng, kịp thời giải quyết các vấn đề về tư tưởng, tình cảm của cán bộ và viên chức Viện.

Công đoàn Viện tổ chức tốt các hoạt động tập thể trong các ngày lễ lớn: 20/10; 20/11; 8/3, gặp mặt đầu xuân dưới các hình thức giao lưu, tặng quà, liên hoan,...  Hàng năm đều trích quỹ phúc lợi để tặng quà cho cựu chiến binh, con liệt sỹ là cán bộ Viện nhân ngày 27/7; 22/12; tặng quà cho các cháu nhân dịp 1/6, rằm trung thu; tặng thưởng cho các cháu có những thành tích cao trong học tập theo quy chế chi tiêu nội bộ.

Hội nghị đã lắng nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của đơn vị cho báo cáo tổng kết và phương hướng năm học mới của Trường ĐHSP Hà Nội và báo cáo tài chính năm 2018 của Viện.

   

Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Trần Ngọc Điệp - Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân đã trình bày báo cáo tổng kết của Ban Thanh tra Nhân dân. Qua bản báo cáo cho thấy công tác giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức viên chức của Viện năm học 2017 - 2018, giám sát việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế làm việc của Viện, giám sát việc lập, sử dụng các quỹ, quản lý các khoản thu – chi, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động ....

Rất nhiều ý kiến đóng góp của cán bộ Viện đã được trình bày công khai tại Hội nghị và được lãnh đạo ghi nhận. Những ý kiến đóng góp và thảo luận thẳng thắn, trực tiếp tại Hội nghị của các tập thể, cá nhân thể hiện việc thực hiện quy chế dân chủ, công khai trong toàn Viện. Đồng thời cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo và tập thể cán bộ trong việc xây dựng và phát triển Viện, hướng tới mục tiêu thực hiện tốt kế hoạch công tác năm học 2018 – 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, sau khi ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của Viện năm học 2017 - 2018, PGS.TS. Dương Minh Lam – Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ đề nghị Viện xây dựng chiến lược phát triển trong những năm  tới một cách chủ động, đổi mới; tham gia nhiều hơn nữa vào công tác đấu thầu đề tài các cấp và nghiên cứu để phục vụ đổi mới nhà trường nhất là công tác bồi dưỡng giáo viên theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị cũng đã bầu các đồng chí đại diện cho Viện tham dự Hội nghị công chức, viên chức và người lao động của Trường ĐHSP Hà Nội và bầu Ban Thanh tra Nhân dân năm học 2018 – 2019.

Hội nghị đã kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể cán bộ viên chức, hướng tới thực hiện tốt mục tiêu và phương hướng đã đề ra.

Publish: 10/15/2018 - Views: 607 - Lastest update: 10/15/2018 5:29:44 PM
Tin cùng chuyên mục