Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Chuyên mục khác
Tin hoạt động

SEMINAR: TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC VÀ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN - MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VÀ CÁCH TIẾP CẬN CỦA CHLB ĐỨC

DR. GABRIELE (MARIA) SCHRÜFER
Head of the Institute for Geography Education
Dean for Teaching and Student Affairs
Deputy Dean of the Faculty of Geoscience

Tóm tắt:

Các môn học tích hợp tương đối không đáng kể ở Đức nói chung. Điều này cũng được phản ánh trong đào tạo giáo viên. Tuy nhiên, ở một số loại trường học và bang quan tâm nhiều đến giảng dạy các môn học tích hợp. Trong bài thuyết trình này, chúng tôi đề cập tới các cách tiếp cận khác nhau đối việc đào tạo giáo viên dạy các môn học tích hợp, Ngoài ra, nghiên cứu cũng giới thiệu kết quả điều tra ý kiến của hơn 1000 giáo viên về những kinh nghiệm của họ trong việc giảng dạy các môn học tích hợp.

Giới thiệu về diễn giả:

GS.TS Gabriele Schrüfer là giáo sư và giám đốc điều hành tại Viện nghiên cứu và giảng dạy địa lý của trường Đại học Münster. Các hướng nghiên cứu chính của bà gồm: các vấn đề liên quan đến năng lực, giáo dục vì sự phát triển bền vững, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, học tập toàn cầu và liên văn hoá... Hiện nay, bà cũng đang thực hiện các dự án nghiên cứu tập trung vào các năng lực trong giáo dục vì sự phát triển bền vững, cách thức để phát triển các năng lực này ở trường phổ thông và đại học. Trên cương vị là Pho Trưởng khoa Khoa Khoa học trái đất, nhiệm vụ của bà là đảm bảo chất lượng của chương trình học tập, đặc biệt là các chương trình đào tạo giáo viên.

Thời gian: 09h00, ngày 16/12/2019

Địa điểm: Phòng 706 – Nhà V – Viện NCSP – Trường ĐHSP Hà Nội

Thời gian

Nội dung

Phụ trách

08:30 – 09:00

Đón tiếp đại biểu

Ban Tổ chức

09:00 – 09:05

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ban Tổ chức

09:05 – 09:10

Phát biểu khai mạc

 

PGS.TS. Trương Thị Bích – Viện trưởng Viện NCSP

09:10 – 09:20

Giới thiệu về Viện Nghiên cứu Sư phạm

ThS. Hà Thị Lan Hương – Viện NCSP

09:20 – 10:20

Trình bày của chuyên gia: Tích hợp trong dạy học và đào tạo giáo viên – Một số quan điểm và tiếp cận của Cộng hòa liên bang Đức

 

GS.TS Gabriele Schrüfer – Giám đốc điều hành Viện nghiên cứu và giảng dạy Địa lý của trường Đại học Münster

10:20 – 11:00

Thảo luận

 

11:00 – 11:10

Kết luận – Bế mạc

Ban Tổ chức

Publish: 11/12/2019 - Views: 312 - Lastest update: 5/14/2020 11:37:08 PM
Tin cùng chuyên mục