Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Chuyên mục khác
Tin hoạt động

SEMINAR: TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC VÀ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN - MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VÀ CÁCH TIẾP CẬN CỦA CHLB ĐỨC

Ngày nay, do việc đổi mới công nghệ và toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế về giáo dục, trong nền giáo dục mới có  sự  chuyển đổi cơ bản vai trò, vị trí của người thầy. Giáo viên không chỉ là người dạy học trên lớp học, một người làm nhiệm vụ truyền thụ kiến thức là chính, người cung cấp thông tin, mà trở thành người tổ chức, hướng dẫn quá trình học của học sinh. Những thay đổi về vai trò, vị trí của người học và người dạy trong những hoàn cảnh biến đổi nhanh, phức tạp đòi hỏi các cơ sở đào tạo giáo viên phải chuẩn bị cho các giáo sinh, những thầy giáo trong tương lai có khả năng đáp ứng linh hoạt và hiệu quả trước những yêu cầu mới.

Để đáp ứng những yêu cầu, thách thức từ thực tế, sáng 16/12/2019, Viện nghiên cứu Sư phạm, trường đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức buổi Hội thảo "Tích hợp trong dạy học và đào tạo giáo viên-Một số quan điểm và cách tiếp cận của CHLB Đức".

Hội thảo có sự tham dự của GS.TS Gabriele Schrüfer, giáo sư và giám đốc điều hành tại Viện nghiên cứu và giảng dạy địa lý của trường Đại học Münster; TS. Katja Wrenger, Viện nghiên cứu và giảng dạy Địa lý, trường đại học Münster cùng đông đảo các giảng viên, các nhà nghiên cứu, học viên cao học, các Viện nghiên cứu, trường phổ thông…

Tại buổi hội thảo, mọi người lắng nghe báo cáo của GS.TS Gabriele Schrüfer đề cập đến các các cách tiếp cận khác nhau trong việc đào tạo giáo viên dạy các môn học tích hợp, giới thiệu kết quả điều tra ý kiến của hơn 1000 giáo viên về những kinh nghiệm của họ trong việc giảng dạy các môn học tích hợp. Sau đó mọi người cùng thảo luận, đặt câu hỏi liên quan đến nội dung hội thảo.


Publish: 5/14/2020 - Views: 336 - Lastest update: 5/14/2020 11:33:57 PM
Tin cùng chuyên mục