Email: email@ioer.edu.vn | vncsp@hnue.edu.vn
Chuyên mục khác
Tin hoạt động

TIN HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Hưởng ứng cuộc thi Viết về điển hình “Dân vận khéo” năm 2020 do Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát động theo công văn số 43/KH-CĐ ngày 18 tháng 5 năm 2020, Công đoàn Viện Nghiên cứu Sư phạm đã có 02 bài viết tham gia. Một bài viết về “Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận” của tác giả Nguyễn Thị Hằng; một bài viết về đồng chí Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sư phạm - PGS.TS. Trương Thị Bích của nhóm tác giả Trần Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thu Trang, Vũ Thị Hồng. Trong đó, bài viết về đồng chí Viện trưởng với nhan đề “Đồng chí Trương Thị Bích – một tấm gương sáng về dân vận khéo” đã đạt giải Khuyến khích. Nội dung bài viết về PGS.TS Trương Thị Bích - một người Viện trưởng mẫu mực, một Bí thư Chi bộ nghiêm túc, một người đảng viên gương mẫu, một cán bộ nghiên cứu có năng lực chuyên môn vững vàng. Ở đồng chí Bích, hội tụ đủ 6 đặc điểm của người làm dân vận: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.

Publish: 8/11/2020 - Views: 237 - Lastest update: 8/11/2020 10:05:12 AM
Tin cùng chuyên mục